KUYU TEMİZLİĞİ

SONDAJ KUYU İNKİŞAFINDA (TEMİZLİĞİNDE) YAPILACAK STANDART İŞLER

Sondaj kuyu temizliğinde, tarafımızca yapılacak işlemler aşağıda bilginize sunulmuştur.

  • Sahanızda yapılacak sondaj kuyu inkişafı(temizliği) havalı sistem yardımıyla yapılacaktır.
  • Ön tespit sonrası, İnkişaf makinesinin temizlik yapılacak kuyu üzerine montajı neticesinde, daha sonra kuyu net derinliği tespit edilerek dip noktasında askı verilmek kullanmış olduğunuz basma boruları indirilir, indirilen basma borusuna kompresör hava borusu bağlanır,  kuyu temizlik işlemine hazır duruma getirilir.
  • Hava basıncının verilmesiyle kuyu temizlik işlemine başlanacak ve kuyu suyunun kirlilik derecesine bağlı olarak kuyudan berrak su gelene kadar devam edilecektir.
  • Kuyu temizlik işlemi bittikten sonra temizlik boruları sökülerek teslim edilecektir.
  • Kuyu temizlik işlemi yapılırken elde edilen kuyu bilgileri rapor haline getirilerek tarafınıza sunulacaktır.